Rośliny znajdujące się w lesie Chantilly w latach 2004-2010

Klasyfikacja roślin przy pomocy przewodnika: J. C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé : Flore Forestière Française. Guide écologique illustré. 1 plaines et collines

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.

rodzinanazwa gatunku

rodzajnazwa łacińska gatunku

miejsce obserwacji

dane autekologiczne

Narecznicowate
Nerecznica krótkoostna

zobacz: Dryopteris carthusiana_polystic spinuleux

Dryopteris
Dryopteris carthusiana
Las Chantilly substraty: piaskowy,iłowy lub gliniasty

indykator środowiska : od typu mull mezotroficzny do mull o odczynie kwaśnym, hygrocline

Narecznicowate

Narecznica samcza

zobacz: Dryopteris filix_mas_fougère mâle

Dryopteris

Dryopteris filix-mas

Forêt de Chantilly Gatunek lubiący półcień lub cień
próchnica: mull wapienny do mull kwaśny, gleby m,iej lub więcej zasobne w zasadowe jony ; pH obojętny do lekko kwaśnego

materiaux: iły (piaskowe,żwirowe), gliny

gleby: wilgotne z dobrą rezerwą wody, gatunek hygroclin
caractère indicateur: neutrocline à large amplitude

Hypolepidaceae
Orlica pospolita

zobacz: Pteridium aquilinum_fougère aigle

Pteridium
Pteridium aquilinum
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: moder; gleby ubogie w jony zasadowe ; pH kwaśny

indykator środowiska: acydofit o szerokim zasięgu

Skrzypowate
Skrzyp olbrzymi

zobacz:Equisetum telmateia_ prêle très élevée

Equisetum
Equisetum telmateia
Las Chantilly/las Forêt de Coye heliofil lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull eutroficzny, gleby bogate w jony zasadowe : pH zasadowy do obojętnego

substraty: gliniasty lub iłowo-gliniasty

indykator środowiska : mezohygrofil, gleby gliniaste dość wilgotne

Sitowate
Sit ostrokwiatowy

zobacz:Juncus acutiflorus_Jonc des bois

Juncus
Juncus acutiflorus
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: ?

gleby: ?

substraty : ?

gleby: ?

indykator środowiska?

Sitowate
Sit rozpierzchły

zobacz: Juncus effusus_Jonc épar

Juncus
Juncus effusus
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: ?

gleby: ?

substraty : ?

gleby: ?

indykator środowiska?

Sitowate
Sit chudy

zobacz: Juncus tenuis_jonc grèle

Juncus
Juncus tenuis
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: ?

gleby: ?

substraty: substraty(czyste lub żwirowe), gliny, iły

gleby: świeże do bardzo świeżych

indykator środowiska?

Sitowate
Sit siny

zobacz: Juncus inflexus_Jonc courbé

Juncus
Juncus inflexus
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: ?

gleby: ?

substraty : ?

gleby: ?

indykator środowiska?

Sitowate

Kosmatka polna

zobacz:Luzule des champs_Luzula campestris

Luzula

Luzula campestris

Las Chantilly

gatunek lubiący światło

próchnica: mull mezotroficzny do mull moder

gleby: dość zasobne w zasadowe jony , bezwapienne; pH mniej lub więcej kwaśne

substraty: iły (czyste lub kamieniste)

gleby: suche do świeżych: gatunek mezofil

indykator środowiska: acydofil o charakterze mull mezotroficzny

Sitowate

Kosmatka Forstera

zobacz:Luzule de Forster_Luzula forsteri

Luzula

Luzula forsteri

Las Chantilly

gatunek lubiący światło lub półcień

próchnica: mull kwaśny do mull moder

gleby: dość zasobne w zasadowe jony; pH mniej lub więcej kwaśne

substraty: muły, piaski - z zawartością krzemienia

gleby: dość świeże, gatunek mezofil

indykator środowiska: acydofil o charakterze mull kwaśny

Sitowate

Kosmatka wielokwiatowa

zobacz:Luzula_multiflora_Luzule à nombreuses fleurs

Luzula

Luzula multiflora

Las Chantilly

gatunek lubiący światło lub półcień

próchnica: mull kwaśny do mull moder

gleby: dość ubogie w zasadowe jony; pH mniej lub więcej kwaśne

substraty: muły, gliny, piaski

gleby: dość świeże: gatunek mezofil

indykator środowiska: acydofil o charakterze mull kwaśny

Ciborowate
Sitowie leśne

zobacz: Scirpus sylvaticus_Scirpe des bois

Scirpus
Scirpus sylvaticus
Las Chantilly/las Forêt de Coye heliofil lub półcień

próchnica: hydromull, hydromoder, anmoor, gleby żyzne, z mniejszą lub większą zawartością jonów zasadowych ; pH obojętne do średnio kwaśnego

substraty:gliny,iły

indykator środowiska : mezohygrofil

Turzycowate

Turzyca blada

zobaczyć: Carex pallescens_Laiche pâle

Carex

Carex pallescens

Las Chantilly gatunek lubiący światło lub półcień.

próchnica: mull mezotroficzny do mull moder,
gleby dość zasobne w zasadowe jony; pH mniej lub bardziej kwaśne

substraty: gliny, iły (czyste lub piaskowe) ;

gleby: wilgotne do podmokłych: gatunek hygrofil do mezohydrofil

indykator środowiska: acydofil lub acydofit na zwięzłej ziemi

Turzycowate

Turzyca brzegowa

zobaczyć: Carex riparia_laiche des rives

Carex

Carex riparia

Las Chantilly gatunek lubiący światło lub półcień.

próchnica: hydromull, anmoor ,
gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: gliniaste, torfowe

gleby: wilgotne do podmokłych (gleby glejowe, pseudo-glejowe), często zalewane: gatunek hydroklin do mezofil

indykator środowiska: hygrofil

Turzycowate

Turzyca ciborowata

zobacz: Carex pseudocyperus Laiche faux souchet

Carex

Carex pseudocyperus

Las Chantilly

próchnica:?

sols: ?

materiaux:?

sols:?

caractère indicateur: hygrofil

 

Ciborowate
Turzyca leśna

zobacz: Carex sylvatica_Laîche des bois

Carex
Carex sylvatica
Las Chantilly Gatunek lubiący cień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull kwaśny; gleby dość żyzne i dość zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego
gleby: wilgotne, generalnie bogate w gliny
indykator środowiska: gatunek hygroclin

Turzycowate

Turzyca owłosiona

zobaczyć:Carex hirta_Laîche hérissée

Carex

Carex hirta

Las Chantilly gatunek lubiący światło

próchnica: mull mezotroficzny do mull moder,
gleby dość żyzne ; pH lekko kwaśne

substraty:gliny, muły

gleby wilgotne do mokrych;lubi sezonowe wahania wilgotności, gatunek higrofil à mezohigrofil

indykator środowiska: acydofil gruntów mniej lub bardziej hydromorficznych

Turzycowate
 Turzyca zwisła

zobacz: Carex pendula_laîche pendante

Carex
Carex pendula
Las Chantilly gatunek lubiący półcień

próchnica: hydromull, mull eutroficzny do mull mezotroficzny; gleby dość żyzne i dość zasobne w zasadowe jony; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: glina, młode nanosy wodne, iły, iły piaskowe

indykator środowiska: mezohygrofil

Turzycowate

Turzyca palczasta

zobaczyć: Carex digitata_Laîche digitée

Carex

Carex digitata

Las Chantilly gatunek lubiący półcień.

próchnica: mull wapienny do mull mezotroficzny
gleby zasobne w zasadowe jony; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: gliny, iły (czyste lub kamieniste) ;

gleby wilgotne do mokrych, gatunek mezokserofil

indykator środowiska: gatunek mezokserofil

Turzycowate

Turzyca pigułkowata

Zobaczyć:Carex pilulifera_Laiche a boulette

carex

Carex pilulifera

Las Chantilly ?

próchnica: ?
?

substraty: ?

gleby: ?

indykator środowiska: ?

Turzycowate

Turzyca prosowata

zobaczyć: Carex panicea_Laiche laiche faux panic

Carex

Carex panicea

Las Chantilly gatunek lubiący światło

próchnica: mull wapienny do mull moder i ich warianty hydromorficzne
gleby mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony i mniej lub więcej żyzne; pH zasadowe do średnio kwaśnego

substraty: gliny ilaste, muły ;

gleby: wilgotne do podmokłych (gleby pseudoglejowe,glejowe)

indykator środowiska: mezohygrofil

Turzycowate

Turzyca rzadkokłosa

zobaczyć:Carex remota _Laîche espacée

Carex

Carex remota

Las Chantilly gatunek lubiący cień

próchnica: mull eutroficzny do mull kwaśny, hydromull
gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony; pH zasadowe do średnio kwaśnego

substraty: gliny, iły, iły gliniaste

gleby: wilgotne (glejowe lub pseudoglejowe)

indykator środowiska: mezohygrofil

Turzycowate

Turzyca wiosenna

Zobaczyć: Carex caryophyllea _Laiche de printemps

Carex

Carex caryophyllea

Las Chantilly gatunek lubiący światło lub półcień.

próchnica:?


substraty:?

gleby:?

indykator środowiska: ?

Turzycowate

Turzyca żółta

zobaczyć: Carex flava_Laiche jaune

Carex

Carex flava

Las Chantilly gatunek lubiący światło

próchnica:?


substraty: ?

gleby: ?

indykator środowiska: ?

Wiechlinowate
Kupkówka Aschersona

zobacz: Dactylis glomerata L subsp. aschersoniana

Dactilis
Dactilis glomerata subsp. aschersoniana
Las Chantilly Gatunek lubiący cień

próchnica: mull eutroficzny do mull kwaśny; gleby dość żyzne i dość zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty :gliny z wypłukanymi węglanami , iły (czyste, piaskowe)

indykator środowiska: neutrofil o szerokim zasięgu

Wiechlinowate
Kupkówka pospolita zobaczyć:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dactilis
dactilis glomerata subsp. glomerata
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull eutroficzny do mull mezotroficzny; gleby dość żyzne, indykator azotu ; pH obojętne do lekko kwaśnego

substraty :gliny z wypłukanymi węglanami , iły (czyste, piaskowe,żwirowe)

indykator środowiska: neutrofil o szerokim zasięgu, heliofil

Dziurawcowate
Dziurawiec kosmaty

zobacz: Hypericum hirsutum_millepertuis velu

Hypericum
hypericum hirsutum
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny ; gleby żyzne i mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do lekko kwaśnego

substraty :gliny z wypłukanymi węglanami , iły (czyste, piaskowe)

indykator środowiska: neutrofil o szerokim zasięgu

Dziurawcowate
Dziurawiec skrzydełkowaty

zobacz:Hypericum tetrapterum_ Millepertuis a quatre ailes

Hypericum
hypericum tetrapterum
Las Chantilly heliofil

gleby gliniaste dość wilgotne

indykator środowiska?

Dziurawcowate
Dziurawiec zwyczajny

zobacz: Hypericum perforatum_millepertuis commun

Hypericum
hypericum perforatum
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull kwaśny; gleby mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do mniej lub więcej kwaśnego

substraty : gliny z wypłukanymi węglanami (piaskowe lub żwirowe), iły

gleby: od suchych do wilgotnych; gatunek mezokserofil do mezofilindykator środowiska:
neutrofil o szerokim zasięgu

Toinowate
Ciemiężyk białokwiatowy

zobacz: Vincetoxicum hirundinaria_dompte_venin officinale

Vincetoxicum
vincetoxicum hirundinaria
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull kwaśny ; gleby zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do mniej lub więcej kwaśnego

substraty: gliny z wypłukanymi węglanami bogate w żwir, iły

gleby suche: gatunek kserofil

indykator środowiska: kserofil, termofil, neutrofil o szerokim zasięgu

Marzanowate
Przytulia wonna

zobacz:Galium odoratum_aspérule odorante

Galium
galium odoratum
Las Chantilly lubi cień; szuka klimatu wilgotnego, stąd dość dobra zgodność jej występowania w lasach bukowych

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny ; gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: gliny z wypłukanymi węglanami , iły (czyste, piaskowe,żwirowe)

gleby suche: gatunek kserofil

indykator środowiska: neutrofil o dość szerokim zasięgu

Marzanowate

Przytulina wiosenna

zobacz:Gallium cruciata_croisette

Cruciata

Galium cruciata

Forêt de Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony; pH basique à neutre

substraty:iły gliniaste i iły (czyste lub piskowe)

gleby: świeże do podmokłych: gatunek mezofit do hygrofil

indykator środowiska: neutro-nitrofil

Jaskrowate
Zawilec gajowy

zobacz: Anemon nemorosa_anémone des bois

Anemone
Anemone nemorosa
Las Chantilly Gatunek lubiący półcień lub cień

próchnica: mull wapienny do moder, gleby mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do zdecydowanie kwaśnego

substraty: gliny z wypłukanymi węglanami (czyste, piaskowe,żwirowe), iły, piaski ilaste

gleby suche: gatunek kserofil

indykator środowiska: neutrofil o szerokim zasięgu

Jaskrowate

Rutewka żółta

zobacz: Thalictrum flavum_pigamon jaune

Thalictrum Thalictrum flavum Forêt de Chantilly

?

Jaskrowate
Ziarnopłon wiosenny

zobacz: Ranunculus ficaria_ficaire

Renunculus
Renunculus ficaria
Las Chantilly Gatunek lubiący półcień lub cień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: gliny, iły (czyste, piaskowe)

gleby: gatunek hygrofil do mezofil

indykator środowiska: neutrofil
Jaskrowate
Orlik pospolity
Aquilegia
Aquilegia vulgaris
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull wapniowy do mull mezotroficzny, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: (czyste lub żwirowe), gliny z wypłukanymi węglanami, iły

gleby:gatunek hygrofil do mezofil

indykator środowiska: neutro-kalcyfil

Obrazkowate
Obrazki plamiste

zobacz: Arum maculatum_arum tacheté

Arum
Arum maculatum
Las Chantilly Gatunek lubiący cień

próchnica: mull wapniowy do mull mezotroficzny, gleby zasobne w zasadowe jony i azot ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: (czyste, żwirowe ) gliny z wypłukanymi węglanami , iły, gliny nawet piaski

gleby: gatunek hygrofil do mezofil

indykator środowiska: neutro- nitrofil

Bodziszkowate

Bodziszek gołębi

zobacz: Geranium columbinum_géranium columbin

Geranium Geranium columbinum las Chantilly ?

Bodziszkowate
Bodziszek cuchnący

zobacz: Geranium Robertianum_Géranium herbe à Robert

Geranium
geranium robertianum
Las Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby zasobne w zasadowe jony i azot ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: gliny z wypłukanymi węglanami , iły, piaski

gleby: gatunek hygrofil do mezofil

indykator środowiska: neutro- nitrofil o szerokim zasięgu

Pierwiosnkowate

Pierwiosnka lekarska

zobacz: Primula veris_primevère officinale

Primula

Primula veris

las Chantilly

gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull eutroficzny, gleby zasobne zasadowe jony i mniej lub więcej zasobne w substancje odżywcze; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: gliny z wypłukiwanymi węglanami, podłoże wapienno-gliniaste, iły (czyste, żwirowe)

gleby:dość suche do świeżych

indykator środowiska: neutro-kalcifil, mezokserofil

Pierwiosnkowate
Pierwiosnka wyniosła

zobacz: Primula elatior_primevère élevée

Primula
Primula elatior
Las Chantilly Gatunek lubiący światło lub cień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do mniej lub więcej kwaśnego

substraty: gliny, mady (czyste, z piaskiem lub żwirem)

gleby: podmokłe. gatunek mezofil do hygroklin

indykator środowiska: neutro-nitroklin

Pierwiosnkowate
Tojeść pospolita

zobacz: Lysimachia vulgaris_lysimaque vulgaire

Lysimachia
Lysimachia vulgaris
Las Chantilly Gatunek lubiący światło lub cień

próchnica: hydromull,hydromoder, anmoor, gleby mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony, pH zasadowe do mniej lub więcej kwaśnego

substraty: gliny, iły (czyste, piaskowe),torfy

gleby: podmokłe

indykator środowiska: hygrofil

Krwawnicowate

Krwawnica pospolita

zobacz: Lythrum salicaria_salicaire

Lythrum

Lythrum salicaria

Forêt de Chantilly heliofil lub półcień
próchnica: hydromull, hydromoder, anmoor, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do lekko kwaśnego
substraty :gliny, iły (czyste, piaskowe)
Gleby: podmołe do b. wilgotnych
indykator środowiska: hygrofil

Szczeciowate
Czarcikęs łąkowy

zobacz: Succise des pres _Succisa pratensis

Succisa
Succisa pratensis
las Chantilly/Bois de Bonnet heliofil

próchnica: mull carbonaté à mull moder, gleby:mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony; pH basique à plus ou moins acide

substraty: iły gliniaste, iły (piaskowe), torfy

gleby: wilgotne, doznające częstych zmian wilgotności w ciągu roku

indykator środowiska: hygrofit (stacje o zminnej wilgotności)

Goryczkowate
Centuria pospolita

zobacz:Centaurium erythraea_petite centaurée

Centaurium
Centaurium erythraea
Las Chantilly heliofil

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do średnio kwaśnego

substraty: gliny, iły (czyste, piaskowe, żwirowe)

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska: neutrofil o szerokim zasięgu

Goździkowate

Kościenica wodna

zobacz: Myosoton aquaticum_Stellaire aquatique

Myosoton

Myosoton aquaticum

Forêt de Chantilly

Gatunek lubiący półcień

próchnica:mull eutroficzny do mull mezotroficzny, hydromull
gleby: żyzne ; pH obojętne do lekko kwaśnego

substraty : gliny, iły (czyste lub żwirowe)

gleby: głębokie lub wilgotne, mogące ulec zalaniu.

indykator środowiska : mezohygrofil

Goździkowate

Lepnica zwisła

zobacz: Silene nutans_silène penché

Silene

Silene nutans

Forêt de Chantilly heliofil lub półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull kwasowy; gleby mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do mniej lub więcej kwaśnego

substraty :gliny z wypłukanymi węglanami , iły (piaskowe lub żwirowe), podłoże skalne
gleby suche: gatunek kserofil

indykator środowiska: kserofil, neutrofil o szerokim zasięgu, ciepłolubny

Goździkowate

Gwiazdnica wielokwiatowa

zobacz:Stellaire holostée_Stellaria holostea

Stellaria

Stellaria holostea

Forêt de Chantilly Gatunek lubiący półcień

próchnica: mull z zawartością jonów węglanowych do mull moder;
gleby: dość zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony ; pH zasadowe do mniej lub więcej kwaśnego

substraty: gliny z wypłukanymi węglowodanami, iły, piaski

gleby świeże aż do wysuszonych, gatunek mezofil

indykator środowiska:netrofil o szerokiej amplitudzie.

Selerowate
Pasternak zwyczajny

zobacz:Pastinaca sativa_panaïs

Pastinaca
Pastinaca sativa
las Chantilly ?

Astrowate

Chaber driakiewnik

zobacz: centaurée scabieuse

Centaurea
Centaurea scabiosa
las Chantilly/Bois de Bonnet
?

Astrowate
Chaber ciemny

zobacz:Centaurea nigra_centaurée noire

Centaurea
Centaurea nigra
Las Chantilly heliofil

próchnica: mull mezotroficzny do moder, gleby ubogie w jony zasadowe ; pH kwaśny

substraty: iły (czyste, żwirowe)

gleby: mezofil

indykator środowiska: acydofil , heliofil

Astrowate

Jastrzębiec leśny

zobacz: Hieracium murorum_ épervière des murs

Hieracium

Hieracium murorum

Forêt de Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do moder, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do kwaśnego
substraty: iły, gliny (czyste,żwirowe)
gleby: suche do umiarkowanie świeżych, gatunek mezofil
indykator środowiska: gatunek o szerokim zasięgu

Astrowate

Jastrzębiec baldaszkowy

zobacz: Hieracium umbellatum_Epervière en ombelle

Hieracium

Hieracium umbellatum

las Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull acide à moder, gleby mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony, pH mniej lub więcej kwaśny

substraty: iły (piaskowe lub żwirowe)

gleby: dość suche do świeżych: gatunek mezofit

indykator środowiska: acydofit o szerokim zasięgu

Astrowate

Płesznik biegunkowy

zobacz: Pulicaria dysenterica_herbe de Saint Roch

Pulicaria

Pulicaria dysenterica

Forêt de Chantilly heliofil

próchnica: mull eutroficzny do mull kwaśny, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do średnio kwaśnego

substraty: iły (czyste lub piaskowe)

gleby: podmokłe, o zmiennym nawodnienu poprzez sezony

indykator środowiska: hygrofil

Astrowate
Nawłoć pospolita

zobacz: Solidago virga-aurea verge d'or

Solidago
Solidago virgaurea
Las Chantilly Gatunek lubiący półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do moder, gleby mniej lub więcej zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony ; pH zasadowe do mniej lub więcej kwaśnego

substraty: żwiry z mniejszą lub większą zawartością węglanów, gliny z wypłukanymi węglanami, iły, lessy


indykator środowiska: bardzo szeroki zasięg

Astrowate

Szarota błotna

zobacz: gnaphalium uliginosum_gnaphale fangeux

Gnaphalium

Gnaphalium uliginosum

las Chantilly ?

Astrowate
Omieg babkolistny

zobacz: Doronicum plantagineum_ doronic à feuilles de plantain

Doronicum
Doronicum plantagineum
Las Chantilly/las Forêt de Coye gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull eutroficzny do mull mezotroficzny, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do średnio kwaśnego

substraty: muły (czyste, piaskowe,żwirowe)

indykator środowiska: gatunek hygrofil, neutro-nitrofil

Astrowate

Oman szlachtawa

zobacz: Inula conyza_inule

Inula

Inula conyza

las Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: żwir wapniowy, gliny z wypłukiwanymi węglanami, muły mniej lub bardzej żwirowe

gleby: dość suche do świeżyc: gatunek mezokserofit

indykator środowiska: kalcifil, mezokserofil

Szorstkolistne

Nawrot lekaski

zobacz:Lithospermum officinalis_grémil officinal 

Lithospermum Lithospermum officinale Forêt de Chantilly ?

Jasnotowate

Dąbrówka kosmata

zobacz: Ajuga genevensis_bugle de Genève

Ajuga

Ajuga genevensis

Forêt de Chantilly gatunek heliofil

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby mniej lub więcej żyzne; pH zasadowe do lekko kwaśnego
substraty: muły, muły piaskowe,lessy, gliny z wypłukanymi węglanami
gleby: dość suche, gatunek mezofil do hygrofil

indykator środowiska: neutrokalcicfil

Jasnotowate
Klinopodium pospolite

zobacz: clinopodium vulgare_calament clinopode

 

Clinopodium

Clinopodium vulgare

Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: gliny, muły (czyste, piaskowe, żwirowe)

indykator środowiska: mezofil do mezokserofil

Jasnotowate
Mięta nadwodna

zobacz: Mentha aquatica_menthe aquatique

Mentha
Mentha aquatica
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: hydromorficzna,hydromull, anmoor, gleby mniej lub więcej zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony ; pH obojętne do mniej lub więcej kwaśnego

substraty: gliny, torfy, muły
gleby: podmokłe,powodziowe (do gleju)

indykator środowiska: hygrofil

Jasnotowate
Mięta polna

zobacz: Mentha arvensis_menthe des champs

Mentha
Mentha arvensis
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull eutroficzny do mull mezotroficzny, hydromull, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do trochę kwaśnego

substraty: gliny, muły (często piaskowe)
gleby: wilgotne do podmokłych

indykator środowiska: mezohygrofil

Jasnotowate
Mięta okrągłolistna

zobacz: Mentha rotundifolia_menthe à feuilles rondes

Mentha
Mentha rotundifolia
las Chantilly/Bois de Bonnet gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, hydromull, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony; pH obojętne do lekko kwaśnego

substraty: iły glinowe, muły (czyste lub piaskowe)
gleby: podmokłe, doznające częstych zmian wilgotności w ciągu roku, popowodziowe

indykator środowiska: mezokserofil

Jasnotowate
Tarczyca pospolita

zobacz: Scutellaria galericulata_Scutellaire casquée

Scutellaria
Scutellaria galericulata
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: hydromull,hydromoder, anmoor, gleby mniej lub więcej zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony ; pH obojętne do mniej lub więcej kwaśnego

substraty: gliny, torfy
gleby: podmokłe, powodziowe

indykator środowiska: hygrofil

Jasnotowate

Miodownik melisowaty

zobacz: Mélitte à feuilles de mélisse

Melittis

Melittis melissophyllum

las Chantilly gatunek lubiący półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby,zasobne w zasadowe jony; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: kamieniste naniosy stokowe mniej lub bardzej bogqte w węlowodany, gliny z wypłukiwanymi węglanami, lessy, muły (czyste lub piaskowe)

gleby: dość suche do świeżych::gatunek termokserofil do hygroklin

indykator środowiska: neutro-nitrofil

Jasnotowate
Ożanka nierównoząbkowa

zobacz:Teucrium scorodonia_germandrée scorodoine

Teucrium
Teucrium scorodonia
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull mezotroficzny do moder, hydromull, gleby mało zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony; pH mniej lub więcej kwaśne

substraty: piaski, muły ( piaskowe,żwirowe), gatunek dwumodalny: ekotyp(?) na wapiennym żwirze i na cieplych stanowiskach
gleby: suche do świeżych

indykator środowiska: acydofil lub kalcyfil, mezokserofil

Jasnotowate
Czyściec lekarski.

zobacz: Stachys officinalis_bétoine officinale

Stachys
Stachys officinalis
Las Chantilly Gatunek lubiący półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do moder, hydromull, gleby mniej lub więcej zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony ; pH zasadowe do kwaśnego

substraty: gliny, muły (czyste, piaskowe), bagna wapienne, torfy
gleby: świeże lub suche

indykator środowiska: bardzo szeroki zasięg

Jasnotowate
Czyściec błotny

zobacz: Stachys palustris_épiaire des marais

Stachys
Stachys palustris
las Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: hydromull, hydromoder, anmoor, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony; pH obojętne do średnio kwaśnego

substraty: muły glinowe, muły (czyste lub żwirowo-piaskowe)
gleby: wilgotne, doznające częstych zmian wilgotności w ciągu roku

indykator środowiska: hygrofit

Jasnotowate
Lebiodka pospolita

zobacz: Origanum vulgare_ origan bâtard

Origanum
Origanum vulgare
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substrat: żwiry z mniejszą lub większą zawartością węglanów, gliny z wypłukanymi węglanami, muły, lessy
gleby: gatunek mezokserofil

indykator środowiska: neutro-kalcyfil, mezokserofil

Jasnotowate
Głowienka pospolita

zobacz:Prunella vulgaris_brunelle comm

Prunella
Prunella vulgaris
Las Chantilly heliofil

próchnica: mull bogaty w węglany do mull kwaśny, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony, pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: gliny, muły (czyste, piaskowe)

gleby: gatunek mezofil

caractère indicateur: neutrocline à large amplitude

Jasnotowate
Karbieniec pospolity

zobacz: Lycopus eurpaeus_lycope d'Europe

Lycopus
Lycopus europaeus
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: hydromorficzna : hydromull,hydromoder, anmoor, gleby mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do mniej lub więcej kwaśnego

substraty: świeże nanosy, torfy, gliny

gleby: podmokłe, powodziowe

indykator środowiska: hygrofil

Wiesiołkowate
Czartawa pospolita

zobacz: circaea lutetiana_circée de Paris

Circaea
Circaea lutetiana
Las Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull eutroficzny do mull kwaśny, gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do lekko kwaśnego

substraty: gliny, muły (czyste, piaskowe, żwirowe)

gleby: gatunek hygrofil

indykator środowiska: acydofil, mull mezotroficzny , hygrofil

Wiesiołkowate
Wierzbownica górska

zobacz:Epilobium montanum_épilobe des montagnes

Epilobium
Epilobium montanum
Las Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, optymum-mull mezotroficzny, gleby żyzne ; pH obojętne do średnio kwaśnego

substraty: gliny, muły (czyste, piaskowe, żwirowe)

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska: acydofil, mull mezotroficzny , hygrofil

Wiesiołkowate
Wierzbówka kiprzyca

zobacz: Epilobe en épi

Epilobium
Epilobium angustifolium
Las Chantilly

heliofil

próchnica: mull bogaty w węglany do moder, gleby żyzne i bogate w azot ; pH obojętne do średnio kwaśnego

substraty: gliny z wypłukanymi węglanami , muły (żwirowe, piaskowe)

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska: neutrofil o szerokim zasięgu

Różowate
Pięciornik kurze ziele

zobacz: Potentilla erecta_tourmentille

Potentilla
Potentilla erecta
Las Chantilly/las Forêt de Coye heliofil

próchnica: mull mezotroficzny do moder, gleby mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony ; pH obojętne do mniej lub więcej kwaśnego

substraty: gliny, muły (czyste, piaskowe, żwirowe), torfy

gleby: gatunek mniej lub więcej hygrofil

indykator środowiska: acydofil, mull mezotroficzny , hygrofil

Różowate

Pięciornik srebrny

zobacz: Potentilla erecta_tourmentille

Potentilla
Potentilla argentea
las Chantilly

?

Różowate
Rzepik wonny

zobacz: Agrimonia procera_aigremoine odorente

Agrimonia
Agrimonia odorata
Las Chantilly cień lub półcień

próchnica: mull eutroficznydo mezotroficznego, gleby jeszcze dość zasobne w zasadowe jony ; pH lekko kwaśny do kwaśnego

substraty: gliniasto-mułowe (czyste, piaskowe) przede wszystkim na glinach, łupkach, gruboziarnistych piaskach, nieobecna na podłożu wapiennym,

gleby: wilgotne z dobrą zawartością wody, gatunek mezofil do hygroclin

indykator środowiska: acydofil, mull mezotroficzny

Różowate
Krwiściąg mniejszy

zobacz:Sanguisorba minor_pimprenelle

Sanguisorba
Sanguisorba minor
las Chantilly ?

Dzwonkowate
dzwonek brzoskwinolistny

zobacz: Campanula persicifolia_campanule à feuilles de pêcher

Campanula
Campanula persicifolia
Las Chantilly półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby żyzne ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: kamieniste, mniej lub więcej bogate w węglowodany, gliny z wypłukanymi węglanami, muły (czyste, piaskowe, kamieniste)

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska: ciepłolubny, mezokserofil o szerokim zasięgu,

Dzwonkowate
Dzwonek rapunkuł

zobacz:campanula rapunculus_campanule raiponce

Campanula
Campanula rapunculus
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do mezotroficznego, gleby mniej lub więcej zasobne w próchnicę i substancje odżywcze; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: gliny z wypłukanymi węglanami, muły (czyste żwirowe), lessy

gleby: wilgotne, gatunek mezokserofil do mezofil

indykator środowiska: neutrokalcycol

Dzwonkowate
Dzwonek okrągłolistny

zobacz: Campanula rotundifolia_campanule à feuilles rondes

Campanula
Campanula rotundifolia
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do moder, gleby mniej lub więcej zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony ; pH zasadowe do kwaśnego

substraty: Piachy, głazy, żwiry z mniejszą lub większą zawartością węglanów, muły (żwirowe, piaskowe)

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska: bardzo szeroki zasięg

Dzwonkowate
Dzwonek pokrzywolistny

zobacz:Campanula trachelium_campanule gantelée

Campanula
Campanula trachelium
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do moder, gleby mniej lub więcej zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony ; pH zasadowe do kwaśnego

substraty:piachy, głazy, żwiry z mniejszą lub większą zawartością węglanów, muły (żwirowe, piaskowe)

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska: bardzo szeroki zasięg

Babkowate
Przetacznik leśny

zobacz: Veronica officinalis_véronique officinale

Veronica
Veronica officinalis
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull mezotroficzny do moder, gleby mało zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony ; pH mniej lub więcej kwaśne

substraty: piaski, muły ( piaskowe,żwirowe)

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska: acydofil, mull kwaśny

Babkowate
Przetacznik bobownik

zobacz: Veronica beccabunga_véronique des ruisseaux

Veronica

Veronica beccabunga

las Chantilly

?

Babkowate
Przetacznik ożankowy

zobacz: Véronique petit-chêne_Veronica Chamaedrys

Veronica
Veronica Chamaedrys
Forêt de Chantilly heliofil lub półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull eutroficzny, gleby zasobne w zasadowe jony i mniej lub więcej zasobne w substancje odżywcze; pH zasadowe do neutralnego

substraty : substraty(czyste lub żwirowe), gliny z wypłukanymi węglanami, muły

gleby : suche do wilgotnych, gatunek mezofil

indykator środowiska : neutronitrofil

Babkowate
Pszenic zwyczajny

zobacz: Mélampyre des prés_Melampyrum pratense

Melampyrum
Melampyrum pratense
Forêt de Chantilly

Gatunek lubiący półcień próchnica: mull kwaśny do moder torfowy, gleby mało zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony ; pH mniej lub więcej kwaśne

substraty: gliny,muły, torfy

gleby:dość suche do podmokłych

caractère indicateur: acydofil typu moder

Babkowate
Zagorzałek późny

zobacz: Ondontites vernus subsp. serotinus

Ondontites
Ondontites vernus subsp. serotinusa
Forêt de Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: ? ?

substraty : iły (kamieniste, żwirowe)

gleby: ?

indykator środowiska?

Babkowate
Trędownik bulwiasty

zobacz: Scrophularia nodosa_scrofulaire noueuse

Scrophularia
Scrophularia nodosa
Las Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull eutroficzny do mull kwaśny, gleby żyzne ; pH obojętne do średnio kwaśnego

substraty: (czyste, żwirowe lub piaskowe), gliniaste lub mułowe

gleby: gatunek mezofil do hygrofil

indykator środowiska: acydofil, mull mezotroficzny , hygrofil

Babkowate
Naparstnica purpurowa

zobacz: Digitalis purpurea_Digitale pourpre

Digitalis
Digitalis purpurea
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: mull mezotroficzny do moder, gleby mało zasobne w substancje odżywcze i zasadowe jony ; pH mniej lub więcej kwaśne

substraty: muły (czyste, żwirowe lub piaskowe)

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska: acydofil , heliofil

Skalnicowate

Skalnica ziarenkowa

zobacz:Saxifraga granulata_herbe à la gravelle

Saxifraga

Saxifraga granulata

las Chantilly heliofil

próchnica: mull mésotropheà mull acide,
gleby:mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony i żyzne; pH lekko kwaśny

substraty: muły ((czyste, żwirowe)

gleby: od dość świeżych do świeżych, gatunek mezofil

indykator środowiska: acidofit

Lnowate

Len przeczyszczający

zobacz: Linum catharticum_lin purgatif

Linum

Linum catharticum

las Chantilly ?

Wilczomleczowate
Wilczomlecz migdałolistny

zobacz:Euphorbia amygdaloides_Euphorbe des bois

Euphorbia
Euphorbia amygdaloides
Forêt de Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny

gleby żyzne i dość zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty :gliny z wypłukanymi węglanami , muły (czyste, żwirowe)

gleby : gatunek mezofil

indykator środowiska: neutro- nitrofil
Wilczomleczowate
Wilczomlecz lancetowaty
Euphorbia
Euphorbia esula
Las Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica:mull wapniowy do mull mezotroficzny

gleby żyzne i dość zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty :gliny, muły (czyste, piaskowe, żwirowe)

gleby:gatunek mezohygrofil do hygrofil

indykator środowiska : mezohygrofil

Wilczomleczowate
Wilczomlecz sosnka

zobacz: Euphorbia pinifolia_euphorbe à feuilles de pin

Euphorbia
Euphorbia cyparissias
Las Chantilly heliofil

próchnica : mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny

gleby zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty :gliny z wypłukanymi węglanami , lessy, muły (czyste, piaskowe,żwirowe)

gleby:gatunek mezohygrofil do hygrofil

indykator środowiska : neutro-kalcyfil, mezokserofil

Szparagowate (Liliowate)
Hyacinthoides non-scripta

żonkil leśny

zobacz:  jacinthe des bois

Hyacinthoides
Hyacinthoides non-scripta
Las Chantilly sciafil lub półcień

próchnica:mull eutroficzny do mull kwaśny (optymum : mull mezotroficzny)

gleby: mniej lub więcej zasobne w zasadowe jony ; pH mniej lub bardziej kwaśne

substraty : muły (czyste, piaskowe,żwirowe) nawet podłoże skalne

gleby : gatunek mezohygrofil z dobrą rezerwą wody

indykator środowiska: mull mezotroficzny o głębokim profilu

Szparagowate (Liliowate)
Cebulica dwulistna

zobacz: Scilla bifolia_scille à deux feuilles

Scilla
Scilla bifolia
Las Chantilly/las Forêt de Coye Gatunek lubiący półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny (optymalnie mull eutrophiczny)

gleby zasobne w zasadowe jony i azot ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty :bogate muły, gliny z wypłukanymi węglanami , nanosy wodne

gleby: wilgotne, często o głąbokim profilu : gatunek mezofil do hygrofil

indykator środowiska: neutro- nitrofil

Szparagowate (Liliowate)
Konwalia majowa

zobacz: Convallaria maialis_muguet de mai

Convallaria
Convallaria maialis
Las Chantilly Gatunek lubiący półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do moder

gleby: średnio bogate w jony zasadowe

substraty : mułowe, piaskowe,żwirowe

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska :bardzo szeroki zasięg

Szparagowate (Liliowate)
Kokoryczka wielokwiatowa

zobacz: Polygonatum multiflorum_sceau de Salomon multiflore

Polygonatum
Polygonatum multiflorum
Las Chantilly Gatunek lubiący cień

próchnica : mull bogaty w węglany do moder

gleby średnio zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do średnio kwaśnego

substraty :gliny z wypłukanymi węglanami , iły, iły piaskowe

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska: neutrofil o szerokim zasięgu

Szparagowate (Liliowate)
Kokoryczka wonna

zobaczyć:

Polygonatum
Polygonatum odoratum
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do moder

gleby: mniej lub bardziej zasobne w zasadowe jony, przedewszystkim substraty bogate w wapń i czasami z zawartością krzemu : pH zasadowe do umiarkowanie kwaśnego

substraty :gliniaste, mulaste, piaskowe, żwirowe

gleby : dość suche

indykator środowiska:kserofil, neutrofil o szerokim zasięgu

Szparagowate (Liliowate)
Czosnek niedźwiedzi

zobacz: Allium ursinum_ail des ours

Allium
Allium ursinum
Las Chantilly Gatunek lubiący cień

Próchnica: mull eutroficzny

gleby zasobne w zasadowe jony i azot ; pH obojętne do zasadowego

substraty: gliniaste,mułowe, mułowo-gliniaste, piaskowo-żwirowe, żwirowe

gleby: głębokie ze znaczną rezerwą wody

indykator środowiska:gatunek hygrofil, neutro-nitrofil, gleby żyzne

Szparagowate (Liliowate)
Czworolist pospolity

zobacz: Paris quadrifolia_Parisette

Paris
Paris quadrifolia
Las Chantilly Gatunek lubiący cień

Próchnica: mull eutroficzny do mull mezotroficzny

gleby zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: gliniaste lub napływowe (szególnie ze stoków)

gleby: podmokłe

indykator środowiska:neutro-nitroklin

Szparagowate

Śniedek baldaszkowaty

voir Ornithogalum umbellatum_Ornithogale en ombelle

Ornithogalum
Ornithogalum umbellatum
Las Chantilly

gatunek lubiący światło lub półcień.

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny;

gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony; pH zasadowe do lekko kwaśnego
substraty: gliny, iły

gleby wilgotne i głębokie: gatunek od mezofil do hygrofil

indykator środowiska: neutronitrofil

Amarylkowate

Narcyz żonkil,

zobaczyć:Narcissus pseudo-narcissus_Jonquille

Narcissus

Narcissus pseudo-narcissus

Las Chantilly gatunek lubiący światło lub półcień.

próchnica: mull eutroficzny do mull kwaśny
gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony; pH mniej lub bardziej kwaśne

substraty: muły i zróżnicowanie według regionu

gleby: z dobrym zapasem wody

indykator środowiska:: neutrocalcifil lub neutrofil z szeroką amplitudą
Psiankowate
Pokrzyk wilcza jagoda
Atropa
Atropa bella-donna
Forêt de Chantilly heliofil lub półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny

gleby zasobne w zasadowe jony i azot ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty : (czyste lub żwirowe), gliny, muły

gleby : gatunek mezofil

indykator środowiska: neutro- nitrofil

Kozłkowate
Kozłek lekarski subsp, repens

zobacz: Valeriana officinalis_valériane officinale

Valeriana
Valeriana officinalis
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica :hydromull, anmoor

gleby żyzne i zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: (czyste lub żwirowe), gliny, muły

gleby: podmokłe

indykator środowiskahygrofil do mezohygrofil

Kosaćcowate
Kosaciec żółty

zobacz: Iris pseudacorus_iris des marais

Iris
Iris pseudacorus
Forêt de Chantilly heliofil lub półcień

próchnica :hydromull, anmoor

gleby żyzne ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty:gliny,muły, muły

gleby: podmokłe

indykator środowiska hygrofil

Kosaćcowate
Iris foetidissima

zobacz: Iris fétide-Irys foetidissima

Iris
Iris foetidissima
Las Chantilly Gatunek lubiący półcień lub cień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull eutroficzny, hydromull, anmoor

gleby zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty :gliny z wypłukanymi węglanami , muły, piaski, lessy

gleby: słabo nasycone wodą, gatunek często mezokserofil

indykator środowiska : neutro-kalcyfil

Wrzosowate
Wrzos zwyczajny

zobacz: Calluna vulgaris_callune

Calluna
Calluna vulgaris
Las Chantilly heliofil lub półcień

próchnica: dysmoder do mor (niekiedy mull kwaśny)

gleby: gleby bardzo ubogie w jony zasadowe ; pH b. kwaśne

substraty: piaskowe, mułowe lub żwirowe, torfowe niekiedy gliny z wypłukanymi węglanami

gleby: podmokłe do b. suchych

indykator środowiska: acydofil , heliofil, często indykator próchnicy typu mor

Wrzosowate

Wrzosiec bagienny

zobacz:Erica tetralix_Bruyère à quatre angles

Erica

Erica tetralix

Las Chantilly gatunek lubiący światło

próchnica: hydromoder do hydromor,
gleby: ubogie w substancje odżywcze i azot; pH kwaśne

substraty: piaski, muły (mniej lub więcej kamieniste, torfy)

gleby: gatunek wyłącznie higrofil

indykator środowiska: higrofil acydofil

Bobowate
Nostrzyk biały

zobacz: Mélilot blanc

Melilotus
Melilotus alba
las Chantilly ?

Bobowate

Wilżyna ciernista

zobacz: Ononis spinosa_ononis rempant

Ononis

Ononis repens

las Chantilly/Bois de Bonnet ?

Bobowate
Wyka drobnokwiatowa

zobacz: Vicia hirsuta_vesce hérisée

Vicia
Vicia hirsuta
las Chantilly
?

Bobowate
Wyka płowa

zobacz: Vicia sepium_vesce des haies

Vicia
Vicia sepium
Forêt de Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica: mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, żyzne i zasobne w zasadowe jony; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty: (czyste, żwirowe lub piaskowe), gliny z wypłukiwanymi węglanami, muły

gleby: gatunek mezofil

indykator środowiska: neutro-nitrofil miedz przyleśnych
Bobowate
Janowiec barwierski
Genista
Genista tinctoria
Las Chantilly heliofil

próchnica : mull bogaty w węglany do mull eutroficzny na większości terytorium francuskiego, mull kwaśny do mull moder w Alzacji (zachowanie środkowoeuropejskie)

gleby: zasobne w zasadowe jony

substraty : muły (czyste lub piaskowe),gliny, żwiry, podłoże wapienno-gliniaste

gleby: świeże

indykator środowiska:heliofil, neutrofil o szerokim zasięgu

Bobowate
Żarnowiec miotlasty

zobacz: Cytisus scoparius_Genêt à balais

Citisus
Citisus scoparius
Las Chantilly heliofil

substraty : mull kwaśny do moder

gleby: bardzo ubogie w jony zasadowe ; pH średnio kwaśne, gatunek kalcyfob

substraty: kwaśne (czyste lub mniej czy więcej żwirowe), o średniej głębokości profilu, piaski, żwiry

gleby; gatunek mezokserofil do mezofil

indykator środowiska: acydofit o szerokim zasięgu, heliofil

Czystkowate
Posłonek rozesłany

zobacz: Helianthemum nummularium_hélianthème commun

Helianthemum
Helianthemum nummularium
Forêt de Chantilly

gatunek lubiący światło

próchnica: ?

?

substraty : ?

gleby: ?

indykator środowiska
?

Orchidacées

Ophrys abeille

zobaczyć:Ophrys abeille_Ophrys apifera

Ophrys
Ophrys apifera
Forêt de Chantilly héliophile

próchnica: ?
?

substraty: wapienne

gleby: suche

indykator środowiska: kserofil

Storczykowate
kukułka krwista

zobacz: Orchis purpurea_Orchis pourpre

Orchis
Orchis purpurea
Las Chantilly/las Forêt de Coye heliofil lub półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull eutroficzny

gleby: zasobne w zasadowe jony; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty :gliny z wypłukanymi węglanami, muły

gleby : dość świeże

caractère indicateur:neutro-kalcyfil, mezokserofil

Storczykowate
Kruszczyk szerokolistny

zobacz: Epipactis helleborine_épipactis à larges feilles

Epipactis
Epipactis helleborine
Las Chantilly gatunek lubiący cień lub półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny

gleby żyzne i dość zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty mułowe, piasko-żwirowe, gliny z wypłukanymi węglanami

gleby : dość świeże, gatunek mezofil

indykator środowiska: neutrofil o szerokim zasięgu

Storczykowate

Gniezdnik leśny

zobacz: Neottia nidus_avis_néottie nid_d'oiseau

Neottia

Neottia nidus_alvis

Las Chantilly gatunek lubiący cień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby żyzne i dość zasobne w zasadowe jony ; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty mułowe (czyste lub kamieniste), gliny z wypłukanymi węglanami

gleby : często głębokie, dość świeże, gatunek mezofil

indykator środowiska: neutroklin o szerokim zasięgu

Storczykowate

Podkolan biały

zobacz: Platanthera bifolia_orchis à deux feuilles

Platanthera

Platanthera bifolia

Las Chantilly gatunek lubiący światło lub półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull kwaśny, gleby dość zasobne w zasadowe jony, gatunek niewrażliwy na wapień; pH zasadowe do mniej lub więcej kwaśnego

substraty mułowe (czyste lub kamieniste), gliny z wypłukanymi węglanami

gleby : umiarkowanie suche po dość świeże, gatunek mezofil

indykator środowiska: neutrofil o szerokim zasięgu

Storczykowate

Listeria jajowata

zobacz: Listera ovata_grande listère

Listeria

Listeria ovata

Las Chantilly gatunek lubiący światło lub półcień

próchnica : mull bogaty w węglany do mull mezotroficzny, gleby żyzne; pH zasadowe do lekko kwaśnego

substraty mułowe, piaskowo-iłowe, gliny z wypłukanymi węglanami

gleby: świeże, dobrymi zapasami wody, gatunek mezofil

indykator środowiska: neutronitroklin
powrót na  strona główna    słowa z Francji
©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.

v