nagłówek franela - as tłumaczeń technicznych

pozostałe strony : las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ; w hołdzie poecie;seksualna chmuraPierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

Pogadajmy o energii jądrowej - seria artykułów na ten temat.

 

inne artykuły :
energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 4 artykuł 5 artykuł 6


3. Przemysł jądrowy - Spadek

Dzisiaj wykorzystuje się cztery technologie, które są ciągiem logicznym powojennych wymogów strategicznych.


1. Najbardziej rozpowszechnioną na świecie (67,4 %) linią, są reaktory wodne ciśnieniowe REP (PWR po angielsku), EPR (europejskie).
Linia ta charakteryzuje się pewną elastycznością w użyciu paliwa od uranu naturalnego, wzbogaconego w izotop 235, aż do uranu zubożonego, z domieszką, aż do 7% plutonu (MOX).
W rdzeniu tego typu reaktora używana jest lekka woda pod ciśnieniem
10 MegaPaskali, zamknięta w pojedynczym obiegu pierwotnym, która spełnia podwójną rolę - moderatora (aby spowolnić neutrony pojawiające się po rozpadzie jądra, tylko takie, spowolnione będą miały możliwość wywołania następnej reakcji) i płynu chłodzącego (transportuje ciepło z rdzenia do obwodu wtórnego - parownicy).
58 elektrowni francuskich (EPR) są tego typu.

http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mfj/zal03/sobolewski/praca1.htm


2. Drugą, co do rozpowszechnienia (22,5 %) linią są reaktory wodne - wrzące REB ( BWR).
Różnią się one od poprzednich sposobem użycia wody jako płynu chłodzącego.
Woda w obwodzie pierwotnym znajduje się pod ciśnieniem dużo niższym niż w pierwszym przypadku, rządu 7MegaPaskali i wytwarza parę w kontakcie z koszulką ochronną paliwa. To ta para używana jest do napędu turbiny, zatem ta ostatnia część systemu podlega kontroli radioaktywności.
Dodatkowa różnica pomiędzy obydwiema technologiami : w pierwszej, pręty sterowania znajdują się w górnej części zabezpieczenia, w drugiej, pręty znajdują się na dole zbiornika zabezpieczającego wraz z systemem zaworów bezpieczeństwa dla wyprodukowanej pary.

http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mfj/zal03/sobolewski/praca1.htm

3. Trzecia linia technologiczna, która rozdziela się na trzy podgrupy, używa w oddzielny sposób moderator i płyn chłodzący.

3.1 Reaktory kanadyjskie CANDU używające ciężką wodę jako moderator, w której horyzontalnie umieszczone są metalowe rury ciśnieniowe zawierające kiście paliwa w kontakcie z ciężką lub lekką wodą pod ciśnieniem, grającą rolą płynu chłodzącego, tak jak w reaktorach REP (PWR).
Ich zalety : Można przeprowadzać wymianę paliwa w trakcie pracy reaktora oraz elastyczność w wyborze paliwa. Chiny pracują nad zaadoptowaniem ich do pracy z torem.

réacteur CANDU

3.2 Linia rosyjska RBMK. Poprzez blok grafitu przechodzą rury załadowane w paliwo (uran naturalny, z lekka wzbogacony) i lekka woda pod ciśnieniem 7 MegaPaskali (płyn chłodzący), który ulega wrzeniu przy kontakcie z paliwem, produkując parę jak w reaktorach REB (BWR).
Tego typu reaktor funkcjonował w Czarnobylu. Od czasu katastrofy, tego typu reaktory zostały ulepszone. Elektrownie tej konstrukcji posiadają dużą moc.
3.4 Linia reaktorów angielskich GCR lub AGR (udoskonalony), gdzie moderatorem jest grafit a płynem chłodzącym jest dwutlenek węgla. Charakteryzuje je wysoka sprawność termiczna w stosunku do pozostałych technologii. Wykonane są w sposób rzemieślniczy. nie ma dwóch identycznych egzemplarzy, każdy posiada swoje własne specyfikacje.
reaktor AGR


inne artykuły :

energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 4 artykuł 5 artykuł 6

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.