nagłówek franela - as tłumaczeń technicznych

pozostałe strony : las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ; w hołdzie poecie;seksualna chmuraPierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

 

inne artykuły : energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 4 artykuł 6

5. Energia jądrowa i orientacja polityczna

Orientacja polityczna wyraża ideały, na których naród chce budować swoją przyszłość. W XX wieku pojawia się pragnienie, aby przestać zanieczyszczać naszą planetę i pozostawić czyste środowisko przyszłym pokoleniom.

Ruch ekologiczny staje się polityczną siłą. Nawet najstarsze partie polityczne muszą się liczyć z tym zjawiskiem chcąc być ponownie u władzy. Punkty widzenia krzyżują się, zwalczają, bo stawką jest rozwój ekonomiczny - wolny rynek wiernie śledzi rozwój, wciąż gotowy do zysków.

Powoli idea trwałego rozwoju zdobywa rynek. Nie chcemy marnować energii, ale wyrzucamy i kupujemy nowe. Korzystamy z nowych, tanich technologii , ulegających szybkiemu zużyciu.

Zaproponowano parę rozwiązań w kierunku trwałego rozwoju. Projekt wytwarzania energii, na wysokości 20 % ze źródeł odnawialnych, jest ambitny, ale już mu brakuje skrzydeł. Wszystkie technologie wykorzystujące „zieloną energię„ wymagają użycia elementów chemicznych z grupy ziem rzadkich w znacznej ilości.

 

Prądnice elektrowni wietrznych, czy samochodów hybrydowych (magnesy) używają głównie dwa: dysproz i neodym.

Ich głównym dostawcą są Chiny. http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_rare

Kopalnie tych minerałów bardzo zanieczyszczają środowisko i w 2011 roku Chiny ograniczyły ich eksport. Z tego powodu, wiele gałęzi przemysłowych, które je wykorzystują przemieściły się do Państwa Środka.

Produkcja elektrowni wietrznych zdopingowała popyt, MIT (Massachusetts Institute of Technology) w swoich badaniach przewiduje wzrost zużycia do 2600 %, na horyzoncie 2035 roku.

Otwiera się stare kopalnie w USA, szuka się gdzie indziej - ziemie rzadkie stały się czynnikiem strategicznym.

 

To samo dotyczy ogniw słonecznych, gdzie znajduje zastosowanie inny pierwiastek, ind - jego rezerwy są oceniane na 17 lat.

Opanowanie technologii odzysku, z surowców wtórnych, tych elementów staje się pilne.

 

W opinii publicznej energia atomowa utożsamiana jest z bezpośrednim niebezpieczeństwem od momentu, gdy się zaczyna nią manipulować, bo jeśli zdarzy się wypadek, to życie zostanie zdenaturowane na zawsze. Na pierwszy rzut oka – prawda. Ale w ten sam sposób możemy popatrzeć na inne działalności człowieka, które prowadzą do zdenaturowania życia np. zanieczyszczenie wody, ziem agrarnych, uczenie bakterii samoobrony przed antybiotykami poprzez używanie tych ostatnich w sposób nieodpowiedzialny i wiele innych... Ciągle ryzykujemy.

 

Zastosowania fizyki jądrowej w wielu innych dziedzinach niż energia pomagają nam, ratują nas, ale pozostają niewidzialne.

Orientacja polityczna staje się niekiedy zakładnikiem opinii publicznej, słusznie lub nie.

 

Oto wiele mówiący przykład.

Francuski reaktor Superphenix wzmocnił strach przed atomem, bo wykorzystywał płynny sód w obwodzie pierwotnym jako płyn chłodzący, wybuchowo reagujący w kontakcie z wodą lub powietrzem.

Jedną z jego zalet była możliwość eliminacji pozostałości paliwowych z innych reaktorów, w szczególności plutonu.

Był to projekt europejski. Przedsiębiorstwa niemieckie, belgijskie, włoskie i holenderskie były akcjonariuszami.

Opinia publiczna walczyła przez 22 lata z władzą o zatrzymanie prac nad tą koncepcją. W 1998 roku Superphenix zostaje ostatecznie zatrzymany.

Podczas tego okresu EDF podpisała długoterminowy kontrakt z przedsiębiorstwem Framatome (teraz Areva) o przygotowywaniu paliwa do tego reaktora. Ta umowa, z racji zatrzymania projektu, jest niewykonywalna i zostaje zastąpiona przez nową, o przygotowywaniu paliwa MOX do działających central EPR. Areva jest jedynym zakładem na świecie przygotowującym to paliwo. Wiele elektrowni na świecie używa go, Francja następnie zabezpiecza wypalone pozostałości i wysyła je do kraju kontrahenta.

Co uderza w tej historii, to fakt, że ruch antynuklearny umożliwił Francji niezwykły rozwój przemysłu jądrowego.

Energia jądrowa jest niebezpieczna, ale ryzyko na dzień dzisiejszy jest znane.

Możemy jeszcze popracować nad jego zmniejszeniem i zastanowić się w jaki sposób wykorzystać to źródło energii na minimalną skalę.

inne artykuły :
energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 4 artykuł 6

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.