plante sauvage  franela - as tłumaczeń technicznych

pozostałe strony : las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ; w hołdzie poecie;seksualna chmuraPierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

Pogadajmy o energii jądrowej - seria artykułów na ten temat.

 

Moje lektury, które pomogły mi przy pisaniu tych artykułów.

« Le canard enchaîné » - mercredi 3octobre 2012

« Le canard enchaîné » - mercredi 6 février 2013

« Le canard enchaîné » - mercredi 13 février 2013

« Science&Vie » n° 1086 mars 2008

« Science&Vie » n° 1092 septembre 2008

« Science&Vie » n° 1113 juin 2010

« Science&Vie » n° 1118 novembre 2010

« Science&Vie » n° 1124 mai 2011

« Science&Vie » n° 1130 novembre 2011

« Science&Vie » n° 1136 mai 2012

« Revue Z » n°6

http://pratclif.com/climatechange/nucleaire/rss.htm

http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/article/apres-la-chine-le-japon-et-la-norvege-tentes-par.html

http://www.connaissancedesenergies.org/34-de-l-energie-consommee-en-france-est-d-origine-nucleaire-120315

http://www.senat.fr/rap/o97-612/o97-61222.html

Elektrownia jądrowa - zasada działania, rodzaje i budowa reaktorów, konstrukcje elektrowni jądrowych na świecie

Anne Lauvergeon « La femme qui résiste » édition Plon

 

inne artykuły: energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 4 artykuł 5 artykuł 6

1. Energia - nie możemy się bez niej obejść.

Energia wyraża symbolicznie naszą nowoczesność - państwa o wysokim rozwoju konsumują jej dużo. Czy tak będzie dalej w postmodernistycznej przyszłości ?

Dość szybko w swojej historii człowiek zdał sobie sprawę, że energia uwolniona w zjawiskach naturalnych może mu pomóc w wysiłku. Wiosło zastąpione żaglem, młyn z wiatrakiem lub wodny zamiast żarna zdecydowanie ograniczały wysiłek mięśni.

Z jednej strony człowiek udoskonala swoje wynalazki, z drugiej szuka reguł formalnych dla zgromadzonych doświadczeń.

Pojawia się maszyna parowa...
Nauka zdaje sobie sprawę, że energia jest podstawową wielkością fizyczną otaczającego nas świata i jego nieodłączną cechą. Została stworzona wraz z nim i od tego czasu ulega przemianom, przemieszcza się, lecz jej ilość jest stała.
Energia uczestniczy w każdym zjawisku fizycznym lub chemicznym, które przebiega wokół nas i w nas samych.

Do utrzymania samych funkcji życiowych zużywamy 11232000 J na dzień, tyle, ile zużyłaby żarówka o mocy 130W paląc się 24 godziny,
W systemie międzynarodowym energia jest wyrażona w dżulach : [J].
Trzeba zawsze zdefiniować system badawczy, w którym będziemy robić bilans energii.
Przedstawia on jednocześnie maleńki kawałek otaczającego nas świata, który podlega badaniu (makroskopowy lub mikroskopowy) i jego model, aby sprawdzić to, co nas interesuje ( konserwacja energii, cykle transformacyjne, straty, energia użyteczna),

Tutaj przedstawiam taki system dla elektrowni termicznej (schemat jest taki sam dla elektrowni jądrowej, w której źródłem ciepła jest reakcja rozczepienia jądra).
Możemy rozważać inne systemy do produkcji energii elektrycznej : hydroelektrownie, elektrownie wiatrowe, chemiczne (ogniwa), ogniwa fotowoltaiczne
bilans energetyczny elektrowni termicznej

Jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważymy tutaj są jednostki: wat [W]=[J/s], wyrażają one tutaj ilość energii użytecznej, wyprodukowanej w czasie jednej sekundy.
W fizyce mówimy o mocy. Pojęcie bardzo ważne ponieważ przy pomocy jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1500KW nie uda nam się uruchomić dużej nowoczesnej fabryki. To tak jakbyśmy się przymierzali do wykopania dołu o pojemności 1 metra sześciennego łyżką, zamiast użyć koparki.

System ten podlega wielu transformacjom energetycznym :

1.źródło ciepła wyzwala energię chemiczną (zamagazynowaną w paliwie), w postaci ciepła, podczas reakcji chemicznej , którą jest spalanie. Część tego ciepła jest transportowana na zewnątrz wraz z produktami spalania, reszta zostaje przekazana do kotła produkującego parę,

2. Źródło ciepła, para wodna, turbina, chłodnica (skraplarka pary) są elementami maszyny cieplnej dostarczającej energię mechaniczną dla każdego obrotu turbiny.

3. Alternator sprzężony z turbiną produkuje energię elektryczną.

Ta energia nie kumuluje się i wymaga olbrzymiej sieci dystrybucyjnej na wyjściu z prądnicy, składa się ona z wielu poziomów (transport- wysokie napięcie B; dystrybucja - wysokie napięcie A; dystrybucja lokalna).

Francja konsumuje w każdym momencie ogromne ilości energii : 41,6% chemicznej (produkty naftowe), 24,1% elektrycznej, 21,6% z gazu, 9,1 % energii odnawialnej, 3,5% z węgla.
Elektryczność stanowi tylko 24,1% globalnego zapotrzebowania i miasto takie jak Paryż ,w każdej sekundzie wymaga 3,65 GW.
Popatrzmy jaką powierzchnię zajęłyby różne sposoby produkcji tej energii.
Elektrownia jądrowa 0,2 km2
Elektrownia słoneczna 91,125 km2
Hydroelektrownia 364,5 km2
Elektrownia wietrzna 454 km2

To co możemy spostrzec na pierwszy rzut oka w tym przykładzie, to wyjątkowo niska gęstość energetyczna niektórych sposobów produkcji. Dorzucając do tego stwierdzenia charakter sporadyczny pracy elektrowni słonecznych i wietrznych, spostrzegamy całokształt problemu.

Ograniczenia klimatyczne, jak również potencjalne wyczerpanie zasobów naftowych i innych bogactw mineralnych prowadzi nas do reorganizacji gospodarki energią.
Zbiórka, ponowne użycie i walka z marnotrawstwem - oto sposoby na wyhamowanie naszej pazerności w stosunku do energii.
Czy uda nam się wymyślić kiedyś świat ekonomiczny, gdzie konsumpcja nie będzie jednoznaczna z zawrotnym wzrostem kosztów energetycznych?
Bardzo w to wątpię, przynajmniej na najbliższe dwadzieścia lat. Podczas tego okresu centrale francuskie mocno się podstarzeją.
inne artykuły:

energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 4 artykuł 5 artykuł 6

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.