plante sauvage  franela - as tłumaczeń technicznych

pozostałe strony : las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ; w hołdzie poecie;seksualna chmuraPierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

Pogadajmy o energii jądrowej - seria artykułów na ten temat.

inne artykuły : energia jądrowa artykuł 3 artykuł 4 artykuł 5 artykuł 6

2. Energia jądrowa i historia przypadku.

Rozczepienie wymuszone jądra (które jest sprowokowane elementem zewnętrznym np. wychwytem neutronu) i reakcja łańcuchowa mogąca z niego wynikać zostały odkryte około 1938 roku.
Wiadomość rozeszła się bardzo szybko i już 1939 roku laboratoria z obu stron Atlantyku zainteresowane były w technologicznym wykorzystaniu tego odkrycia.
Wybucha, niestety, Druga Wojna światowa.
Bojąc się, że Niemcy mogliby opanować produkcję broni jądrowej, naukowcy przekonywają prezydenta Roosevelta, poprzez autorytet A.Einsteina by pracować intensywnie w temacie na terytorium Stanów Zjednoczonych.
W 1941 umiano już w Ameryce produkować pierwiastek chemiczny pluton. Dwie pierwsze bomby wybuchają nad Japonią 6 i 9 sierpnia 1945 roku.
Wersja oficjalna mówi, że trzeba było powstrzymać ofensywę japońską za wszelką cenę i jak najmniejszym kosztem, wersja nieoficjalna wspomina o niedopuszczeniu do wojny pomiędzy Rosję i Japonią.
Czy spuszczenie dwóch bomb było konieczne?
Technologia pierwszej bomby opierała się na izotopie 235U uranu, naturalnie rozszczepialnym, druga wykorzystywała rozszczepienie jądra plutonu 239Pu.
Wydaje mi się, że pokusa strategiczna była zbyt duża, aby nie pochwalić się i obwieścić światu rozdartemu przez wojnę, swój postęp technologiczny i wypróbować oba wynalazki w „prawdziwym wymiarze“
Po zakończeniu Drugiej Wojny rozpoczyna się wyścig zbrojeń i zastosowań handlowych podstaw rozszczepienia jądra, a nawet syntezy jądrowej (bomba H).
Ja sama, będąc dzieckiem w komunistycznej Polsce, w latach 1955 patrzyłam w niebo z niedowierzaniem.
Moja babcia każdego wieczoru słuchała radia z Londynu lub „Wolnej Europy“ i zawsze wiedziała wszystko o próbach jądrowych w atmosferze.
Mówiła : co oni wysyłają w niebo?
Zatem patrzyłam i obserwowałam, wielokrotnie, dziwną, różowatą poświatę, która trwała kilka wieczorów.
We Francji generał De Gaulle prowadził negocjacje o niepodległość Algierii w ten sposób, by państwo francuskie mogło wykorzystywać Saharę dla swoich prób nuklearnych podczas dziesiątków lat.
Cały świat był przestraszony tym wyścigiem zbrojeń.
To, co charakteryzuje przede wszystkim ten okres, to mała znajomość w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem i efektów globalnych na człowieka i na przyrodę, powiem więcej, rodzaj lekceważenia.
Ten wyścig po praktyczne zastosowanie ważniejszych odkryć naukowych związany jest z chęcią zarobienia pieniędzy i osiągnięciem ekonomicznej przewagi.

Z pewnością, aby stać się narodem dominującym lub przynajmniej takim, z którym inni się liczą. trzeba trzymać się pewnej linii politycznej.
Po wojnie rozwój reaktorów jądrowych w Ameryce był wyborem strategicznym ; potrzebny był pluton dla broni odstraszającej, potrzebne były łodzie podwodne o napędzie jądrowym - zimna wojna określała drogę.
Wiele państw chciało własny reaktor, aby posiąść własną bombę.
Taka była linia polityczna tych czasów.
Wszystko toczyło się szybko i wybór technologii dyktowany był przez interesy wojskowe.
Raz rozpoczęte z wielkimi nakładami finansowymi, trzeba było je następnie racjonalizować : to był wybór ekonomiczny.

inne artykuły :

energia jądrowa artykuł 3 artykuł 4 artykuł 5 artykuł 6


©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.