szyld

Fachwiec od tłumaczeń  technicznych

polski francuski Francja Val d'Oise

  wycena gratis - tel. 06 95 75 11 13

nagłówek

Strony te są zbiorem artykułów napisanych, bądź przetłumaczonych przeze mnie w celu zbliżenia kultur obu krajów..

Spis artykułów

promyk francuskiego ruchu oporu

w hołdzie poecie

seksualna chmura

las i ludzie

inwentarz roślin w lesie Chantilly

Pierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

energia jądrowa :  energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 4 artykuł 5 artykuł 6