Przykłady wykonanych projektów

Rok

Tytuł

Język

Dziedzina

Wymiar

2008

Interpretacja-konsultacja

Artykuł z « La revue nationale de la chasse »

Podręcznik użytkowania

Podręcznik użytkowania urządzenia

Analiza projektu finansowego

Katalog części zamiennych

Opis aplikacji

Terminologia

PL-FR

FR-PL

FR-PL

FR-PL

PL-FR

FR-PL

FR-PL

FR-PL

Telekom&Media

Biologia

Automatyka

Mechanika

Finanse

Automatyka

Automatyka

Chemia

8 godz

3196 słów

11084 słowa

5364 słowa

6000 słów

857 słów

497 słów

275 mots

2009

6 reklamowych spotów

list

strony internetowe

Artykuł

list

PL-FR;PL-PL

FR-PL

FR-PL

FR-PL

FR-PL

Marketing

Edycja

Informatyka

Ekologia

marketing

3 min

30 min

349 słów

4244 słowa

149 słów

2010

Podręcznik użytkowania

Terminologia : Bezpieczeństwo – praca na wysokościach

Artykuł

Dokument identyfikujący produkt

FR-PL

FR-PL

PL-FR

FR-PL

Mechanika/Hydraulika

Technika

Sociologia

Edycja

8473 słowa

239 słów

5120 słów

1,5 godz

2011

list/synteza bezpiecznej jazdy

Artykuł

Wskazówki dla bezpiecznej jazdy

Opis aplikacji

Korespondencja handlowa

Opis aplikacji

Interpretacja

FR-PL

FR-PL

FR-PL

FR-PL

FR-PL

FR-PL

FR-PL

Niebezpieczny transport

Sociologia

Transport

IT

Handel

IT

Wizyta medyczna

647 słów

5053 słowa

239 słów

520 słów

403 słowa

500 słów

1 godz

2012

Interpretacja

Interpretacja

FR-PL

FR-PL

Zandarmeria

Ligne de Mire Production

pół dnia

dzień

strona główna   słowa z Francji

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.