nagłówek franela - as tłumaczeń technicznych

pozostałe strony : las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ; w hołdzie poecie;seksualna chmuraPierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

 

inne artykuły : energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 4 artykuł 5

6. Energia jądrowa - jej przyszłość

Pomimo katastrofy w Fukushima zainteresowanie energią jądrową nie maleje, nawet w Japonii, która importuje obecnie 90% swojej energii.
Norwegia planuje rozpoczęcie budowy reaktora wykorzystującego tor jako paliwo. Chiny udzieliły olbrzymich kredytów na poszukiwanie nowych technologii jądrowych, tak samo działają Indie.
Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wkrótce wyczerpią się surowce naturalne i, że trzeba oszczędzać, odnawiać z surowców wtórnych oraz szukać rozwiązań w przyśpieszonym rytmie.
To jest jedyna, pokojowa droga zapobiegająca brakom.


Ale świat staje się coraz mocniej skupiony na konkurencyjności rynku i natychmiastowym zysku, niż na inwestycjach długoterminowych.
Kraje rozwijające się świetnie na tym wychodzą - uprzemysłowione, popadają w kryzys.
Surowce mineralne są nierównomiernie rozmieszczone wokół globu i trzeba dużo dyskutować o gospodarowaniu nimi.
Jedna rzecz jest pewna: aby produkować dobra, potrzebna jest elektryczność, nawet jeśli włoży się wysiłek w jej oszczędność.
Wyrażanie energii elektrycznej w KWh jest nieodpowiednie, bo energii tej nie możemy gromadzić, trzeba ją szacować w MW (moc) tzn. poprzez zapotrzebowanie chwilowe.
W tym celu potrzeba jest solidna i niezależna baza produkcyjna, bez emisji
CO2.


Część tej bazy mogą stanowić elektrownie wietrzne i ogniwa słoneczne podłączone w system z hydroelektrowniami. Te ostatnie są bardzo reaktywne na chwilowe zwiększenie mocy dzięki ich wyjątkowej możliwości gromadzenia energii w zbiornikach wodnych.


Podłączenie do sieci parku elektrowni wietrznych nie jest proste, z jednej strony pracują one nieregularnie, z drugiej, mają skomplikowany system sterowania automatycznego. Z pewnością wyjdzie na jaw problem kosztów.


We Francji hydro energia nie przekracza15%, całej produkowanej energii, z pewnym potencjałem rozwojowym dla stacji STEP. http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydroelectricite


Nie trzeba wierzyć do końca, że któregoś dnia obejdziemy się bez energii jądrowej. Trzeba dalej prowadzić poszukiwania i przede wszystkim zwracać uwagę na koncepcje, które doprowadzą do rozwiązania problemów z promieniotwórczymi odpadami, jak np. projekt reaktora z płynnymi solami toru, wybrany jako jeden z przyszłościowych pomysłów na Międzynarodowym Forum Generacja IV. https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_International_G%C3%A9n%C3%A9ration_IV
Możemy się odrobinę zdziwić, że młodszy brat Superphenixa (ASTER) dostał rządowe kredyty na wysokości 250M€ narozwój, podczas gdy, ten z płynnymi solami uhonorowano jedynie paroma milionami euro.


Powoli można zmniejszać udział energii jądrowej w całkowitej produkcji.
Najlepszą strategią do tego celu jest zastosowanie prawdziwej polityki trwałego rozwoju, na własnej bazie energetycznej, bez spekulowania na rynku surowców pierwotnych.


Mamy nadzieję, że nowy EPR we Flamanville będzie któregoś dnia funkcjonował prawidłowo i zastąpi częściowo te najstarsze.
Prototyp kosztuje drogo i jego konstrukcja jest powolna, ale taka jest cena postępu.
I przede wszystkim, niech jego system pilotowania automatycznego stanie się jaśniejszy, w obecnej wersji jest zbyt skomplikowany. Instytucje, Francji, Finlandii i Anglii, odpowiedzialne za bezpieczeństwo nuklearne wypowiedziały się z wielką rezerwą co do jego niezawodności i żądają od konstruktora wprowadzenia zmian.


Ta współpraca pokazuje na ile czujne są służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.


Zagrożenie wynika często z chęci obniżenia kosztów za wszelką cenę, niegodziwego traktowana personelu, posługiwania się zleceniobiorcami nie zawsze kompetentnymi. Do poczytania Revue Z (Przegląd wywiady i krytyka socjalna n° 6)
Oto sposób, w jaki Europa widzi godziwą cenę energii.


Cała technologia zabezpieczania odpadów promieniotwórczych zrobiła ogromny postęp.
Jeśli przechowywanie będzie się odbywać z respektem w stosunku do populacji, to jest ono możliwe.
Najważniejsze jest organizacja wokół zmniejszenia udziału energii jądrowej, żeby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie musiały gorączkowo szukać rozwiązań, w celu przedłużenia życia starzejących się reaktorów dla pokrycia kosztów produkcji.


Francję czeka jeszcze inne wyzwanie,zapewnić ciągłość fachowej obsługi - do 2015 roku, 40% przejdzie na emeryturę. Czy znajdzie się specjalistów do zapewnienia obsługi starzejących się urządzeń? Co roku opuszcza uczelnie 360 specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej i są oni poszukiwani przez EDF, Areva, GDF(Gaz de France) Suez. Brakuje chętnych na kierunkach naukowych.
Tę problematykę omawia Etienne Klein w swojej bardzo mądrej książce „Galilée et les Indiens“, wydaną w Flamarionie.

inne artykuły : energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 4 artykuł 5

 

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.

 

nagłówek franela - as tłumaczeń technicznych

pozostałe strony : las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ; w hołdzie poecie;seksualna chmuraPierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

 

inne artykuły : energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 4 artykuł 6

5. Energia jądrowa i orientacja polityczna

Orientacja polityczna wyraża ideały, na których naród chce budować swoją przyszłość. W XX wieku pojawia się pragnienie, aby przestać zanieczyszczać naszą planetę i pozostawić czyste środowisko przyszłym pokoleniom.

Ruch ekologiczny staje się polityczną siłą. Nawet najstarsze partie polityczne muszą się liczyć z tym zjawiskiem chcąc być ponownie u władzy. Punkty widzenia krzyżują się, zwalczają, bo stawką jest rozwój ekonomiczny - wolny rynek wiernie śledzi rozwój, wciąż gotowy do zysków.

Powoli idea trwałego rozwoju zdobywa rynek. Nie chcemy marnować energii, ale wyrzucamy i kupujemy nowe. Korzystamy z nowych, tanich technologii , ulegających szybkiemu zużyciu.

Zaproponowano parę rozwiązań w kierunku trwałego rozwoju. Projekt wytwarzania energii, na wysokości 20 % ze źródeł odnawialnych, jest ambitny, ale już mu brakuje skrzydeł. Wszystkie technologie wykorzystujące „zieloną energię„ wymagają użycia elementów chemicznych z grupy ziem rzadkich w znacznej ilości.

 

Prądnice elektrowni wietrznych, czy samochodów hybrydowych (magnesy) używają głównie dwa: dysproz i neodym.

Ich głównym dostawcą są Chiny. http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_rare

Kopalnie tych minerałów bardzo zanieczyszczają środowisko i w 2011 roku Chiny ograniczyły ich eksport. Z tego powodu, wiele gałęzi przemysłowych, które je wykorzystują przemieściły się do Państwa Środka.

Produkcja elektrowni wietrznych zdopingowała popyt, MIT (Massachusetts Institute of Technology) w swoich badaniach przewiduje wzrost zużycia do 2600 %, na horyzoncie 2035 roku.

Otwiera się stare kopalnie w USA, szuka się gdzie indziej - ziemie rzadkie stały się czynnikiem strategicznym.

 

To samo dotyczy ogniw słonecznych, gdzie znajduje zastosowanie inny pierwiastek, ind - jego rezerwy są oceniane na 17 lat.

Opanowanie technologii odzysku, z surowców wtórnych, tych elementów staje się pilne.

 

W opinii publicznej energia atomowa utożsamiana jest z bezpośrednim niebezpieczeństwem od momentu, gdy się zaczyna nią manipulować, bo jeśli zdarzy się wypadek, to życie zostanie zdenaturowane na zawsze. Na pierwszy rzut oka – prawda. Ale w ten sam sposób możemy popatrzeć na inne działalności człowieka, które prowadzą do zdenaturowania życia np. zanieczyszczenie wody, ziem agrarnych, uczenie bakterii samoobrony przed antybiotykami poprzez używanie tych ostatnich w sposób nieodpowiedzialny i wiele innych... Ciągle ryzykujemy.

 

Zastosowania fizyki jądrowej w wielu innych dziedzinach niż energia pomagają nam, ratują nas, ale pozostają niewidzialne.

Orientacja polityczna staje się niekiedy zakładnikiem opinii publicznej, słusznie lub nie.

 

Oto wiele mówiący przykład.

Francuski reaktor Superphenix wzmocnił strach przed atomem, bo wykorzystywał płynny sód w obwodzie pierwotnym jako płyn chłodzący, wybuchowo reagujący w kontakcie z wodą lub powietrzem.

Jedną z jego zalet była możliwość eliminacji pozostałości paliwowych z innych reaktorów, w szczególności plutonu.

Był to projekt europejski. Przedsiębiorstwa niemieckie, belgijskie, włoskie i holenderskie były akcjonariuszami.

Opinia publiczna walczyła przez 22 lata z władzą o zatrzymanie prac nad tą koncepcją. W 1998 roku Superphenix zostaje ostatecznie zatrzymany.

Podczas tego okresu EDF podpisała długoterminowy kontrakt z przedsiębiorstwem Framatome (teraz Areva) o przygotowywaniu paliwa do tego reaktora. Ta umowa, z racji zatrzymania projektu, jest niewykonywalna i zostaje zastąpiona przez nową, o przygotowywaniu paliwa MOX do działających central EPR. Areva jest jedynym zakładem na świecie przygotowującym to paliwo. Wiele elektrowni na świecie używa go, Francja następnie zabezpiecza wypalone pozostałości i wysyła je do kraju kontrahenta.

Co uderza w tej historii, to fakt, że ruch antynuklearny umożliwił Francji niezwykły rozwój przemysłu jądrowego.

Energia jądrowa jest niebezpieczna, ale ryzyko na dzień dzisiejszy jest znane.

Możemy jeszcze popracować nad jego zmniejszeniem i zastanowić się w jaki sposób wykorzystać to źródło energii na minimalną skalę.

inne artykuły :
energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 4 artykuł 6

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.

 

nagłówek franela - as tłumaczeń technicznych

pozostałe strony : las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ; w hołdzie poecie;seksualna chmuraPierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

Pogadajmy o energii jądrowej - seria artykułów na ten temat.

 

inne artykuły :
energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 4 artykuł 5 artykuł 6


3. Przemysł jądrowy - Spadek

Dzisiaj wykorzystuje się cztery technologie, które są ciągiem logicznym powojennych wymogów strategicznych.


1. Najbardziej rozpowszechnioną na świecie (67,4 %) linią, są reaktory wodne ciśnieniowe REP (PWR po angielsku), EPR (europejskie).
Linia ta charakteryzuje się pewną elastycznością w użyciu paliwa od uranu naturalnego, wzbogaconego w izotop 235, aż do uranu zubożonego, z domieszką, aż do 7% plutonu (MOX).
W rdzeniu tego typu reaktora używana jest lekka woda pod ciśnieniem
10 MegaPaskali, zamknięta w pojedynczym obiegu pierwotnym, która spełnia podwójną rolę - moderatora (aby spowolnić neutrony pojawiające się po rozpadzie jądra, tylko takie, spowolnione będą miały możliwość wywołania następnej reakcji) i płynu chłodzącego (transportuje ciepło z rdzenia do obwodu wtórnego - parownicy).
58 elektrowni francuskich (EPR) są tego typu.

http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mfj/zal03/sobolewski/praca1.htm


2. Drugą, co do rozpowszechnienia (22,5 %) linią są reaktory wodne - wrzące REB ( BWR).
Różnią się one od poprzednich sposobem użycia wody jako płynu chłodzącego.
Woda w obwodzie pierwotnym znajduje się pod ciśnieniem dużo niższym niż w pierwszym przypadku, rządu 7MegaPaskali i wytwarza parę w kontakcie z koszulką ochronną paliwa. To ta para używana jest do napędu turbiny, zatem ta ostatnia część systemu podlega kontroli radioaktywności.
Dodatkowa różnica pomiędzy obydwiema technologiami : w pierwszej, pręty sterowania znajdują się w górnej części zabezpieczenia, w drugiej, pręty znajdują się na dole zbiornika zabezpieczającego wraz z systemem zaworów bezpieczeństwa dla wyprodukowanej pary.

http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mfj/zal03/sobolewski/praca1.htm

3. Trzecia linia technologiczna, która rozdziela się na trzy podgrupy, używa w oddzielny sposób moderator i płyn chłodzący.

3.1 Reaktory kanadyjskie CANDU używające ciężką wodę jako moderator, w której horyzontalnie umieszczone są metalowe rury ciśnieniowe zawierające kiście paliwa w kontakcie z ciężką lub lekką wodą pod ciśnieniem, grającą rolą płynu chłodzącego, tak jak w reaktorach REP (PWR).
Ich zalety : Można przeprowadzać wymianę paliwa w trakcie pracy reaktora oraz elastyczność w wyborze paliwa. Chiny pracują nad zaadoptowaniem ich do pracy z torem.

réacteur CANDU

3.2 Linia rosyjska RBMK. Poprzez blok grafitu przechodzą rury załadowane w paliwo (uran naturalny, z lekka wzbogacony) i lekka woda pod ciśnieniem 7 MegaPaskali (płyn chłodzący), który ulega wrzeniu przy kontakcie z paliwem, produkując parę jak w reaktorach REB (BWR).
Tego typu reaktor funkcjonował w Czarnobylu. Od czasu katastrofy, tego typu reaktory zostały ulepszone. Elektrownie tej konstrukcji posiadają dużą moc.
3.4 Linia reaktorów angielskich GCR lub AGR (udoskonalony), gdzie moderatorem jest grafit a płynem chłodzącym jest dwutlenek węgla. Charakteryzuje je wysoka sprawność termiczna w stosunku do pozostałych technologii. Wykonane są w sposób rzemieślniczy. nie ma dwóch identycznych egzemplarzy, każdy posiada swoje własne specyfikacje.
reaktor AGR


inne artykuły :

energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 4 artykuł 5 artykuł 6

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.

 

nagłówek franela - as tłumaczeń technicznych

pozostałe strony : las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ; w hołdzie poecie;seksualna chmuraPierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

Pogadajmy o energii jądrowej - seria artykułów na ten temat.

inne artykuły : energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 5 artykuł 6

4. Energia jądrowa i polityka rynkowa.

Energia jest jak krew, która żywi tkankę społeczną i ekonomiczną. Współczesne społeczeństwo nie może funkcjonować bez rezerw energetycznych.

Ropa naftowa eksploatowana metodami tradycyjnymi nie potrwa długo, a nowe technologie wydobywania jej ze skały łupkowej, poprzez rozbijanie wodą pod ciśnieniem, są bardzo kontrowersyjne. http://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies


Oto nowa bomba, której zasięgu nie umiemy jeszcze przewidzieć.


Nawet jeśli technika okaże się nieagresywna dla otoczenia, pozostaje problem emisji CO2 w atmosferę.


Z pewnością, na dzień dzisiejszy, wszyscy jesteśmy trochę ekologami, w tym sensie, że widzimy jakie skutki ujemne na środowisko (zanieczyszczenie) ma nasza cywilizacja.
Z drugiej strony, współczesna i zglobalizowana ekonomia opiera się na krzywej wzrostu, czyli dwumianie: produkcja - konsumpcja.
Jest jasne, że wszyscy się ścigają, by opanować rynek, samozabezpieczając się poprzez niezwykle różnorodne polityki, co powoduje napięcia i kryzysy.

Po pierwszym kryzysie naftowym świat zdał sobie sprawę na ile niezależność energetyczna jest ważna. Pewne państwa, np. Francja zdecydowały się na rozwój energii jądrowej.

Po katastrofie w Czarnobylu i Fukushimie, opinia publiczna jest coraz bardziej niechętna takiemu rozwiązaniu.

Ruchy antynuklearne i ekologiczne ożywiają się.
Aby zostać wybranymi, władze muszą obiecywać wycofywanie się z energii jądrowej.
Niemcy zdecydowały się na wyjście z energii jądrowej.
Jest jeszcze za wcześnie, aby wysnuć jakiekolwiek wnioski. Jedna rzecz jest pewna, Niemcy nie podwyższyły importu energii elektrycznej ani nie zużyły większej ilości energii kopalnej podczas 2012 roku.
Nie mniej Siemens ocenił na około 1000 miliardów euro wyjście Niemców z ekonomii nuklearnej (adaptacja sieci przesyłowej, rozbieranie i likwidacja urządzeń jądrowych).
Na razie rząd niemiecki ma polityczną wolę zainicjowania w Europie przejścia do energii naturalnych i podpisał ostatnio z Francją porozumienia w sprawie kooperacji nad innowacjami w tej dziedzinie.


Szwecja, która od 30 lat miała zapisane w swojej konstytucji moratorium nie pozwalające na używanie energii jądrowej, ostatnio zmieniła politykę i konstruuje nowy reaktor.


7 lutego 2013 roku Polska Grupa Energetyczna PGE podpisała umowę z WorleyParsons dotyczącą badań wstępnych nad konstrukcją 4 reaktorów (wybór miejsca i możliwości środowiskowe).

Przyszłość energetyczna narodu jest problemem bardzo złożonym. Z jednej strony trzeba przewidzieć koszty, z drugiej wybór narodu - który często jest pod wpływem opinii publicznej.
Wolny rynek jest coraz bardziej obecny w produkcji i rozprowadzaniu energii elektrycznej - powstaje pytanie, czy dostęp do niej jest jeszcze usługą państwową ?
Europa chce stworzyć wolny rynek, bazując się na hipotezie, że konkurencja wyeliminuje zbyt wysokie ceny dla konsumenta.
Zamierzenie niepewne, monopol krajowy zastąpiony zostanie przez monopol rynkowy, zglobalizowany.
Nawet jeśli Europa ma wolę zbudowania wolnego rynku wewnątrz-europejskiego, skończy się na tym, że będą usługi pierwszej potrzeby, ale niekoniecznie dobrej jakości.

Na razie państwo francuskie jest akcjonariuszem EDF SA (odpowiednik PGE SA) na poziomie 84,44 % a państwo polskie posiada 61,89 % kapitału PGE SA.
Pomimo tego, główny operator elektryczności francuskiej, który jest drugim producentem światowym energii jądrowej (407 900GWh w 2010 roku) posiada kapitały na całym świecie, między innymi, w Polsce.
Ostatnio są podejrzenia, że dyrektor EDFu rozpoczął w 2011 roku tajne porozumienia w zakresie kooperacji ze swoim odpowiednikiem chińskim CGNPC (« Le Nouvel Observateur » (27/9/2012)).
Ankieta administracyjna jest w toku, by określić, czy interesy Francji nie zostały naruszone.


Francuska inicjatywa wyposażenia ludności w ogniwa fotowoltaiczne przyniosła straty w wyniku złej jakości paneli słonecznych, ale za to tanich.


Wielonarodowe firmy poszukują bez przerwy i gorączkowo produkcji masowej, i po jak najniższej cenie. W sektorze energetycznym i przede wszystkim w linii jądrowej, produkcja tanim kosztem może być niebezpieczna.
Oto przykład.
W listopadzie 2001 roku dyrektor elektrowni Davis-Besse (Ohio) otrzymał od urzędu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo nuklearne rozkaz zatrzymania reaktora w celu przeprowadzenia bardzo pilnej inspekcji. Ale, powiązany umowami, wynegocjował przedłużenie produkcji.
W 2002 roku inspektorzy powrócili i stwierdzili głębokie (15 cm) pęknięcie poprzez grubość zbiornika osłaniającego. Zbiornik nie puścił dzięki wewnętrznej ściance (5 mm), wygiętej pod ciśnieniem 13,8 MegaPaskali.
Odpowiedzialna za ten stan rzeczy była korozja wywołana kwasem borowym znajdującym się w obwodzie pierwotnym, który wyciekał.
Ogólnie, korozja to zasadniczy problem centrali jądrowej - do stałej kontroli.


Jeszcze jeden przykład.
Francuski Urząd Bezpieczeństwa Nuklearnego (ASN) wymaga od firmy AREVA (ogromne przedsiębiorstwo przemysłu jądrowego), aby przedstawiław końcu, do 20 lutego 2013, spis zawierający czynności i dane dotyczące instalacji pod ciśnieniem, w których przeprowadzana jest operacja przetwarzania odpadów z paliwa jądrowego, pochodzących z całego świata.
Rzeczywiście, fabryka nie dysponowała, dla tego typu instalacji, żadnym dokumentem, gdzie można by znaleźć poświadczenia kontroli, datowanie wypadków, a także listę wykonywanych prac.
Zysk dominuje bezpieczeństwo i przeciwstawia się zdrowemu rozsądkowi.


inne artykuły :

energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 5 artykuł 6

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.

 

nagłówek franela - as tłumaczeń technicznych

pozostałe strony : las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ;

seksualna chmuraPierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

energia jądrowa

 

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

Napisano na padstawie artykułów opublikowanych w prasie francuskiej oraz programów w telewizji francuskiej, które poprzez ich treść, oddały hołd odeszłemu niedawno poecie i kompozytorowi Jean Ferrat.

Tu można posłuchać jego piosenek: http://www.deezer.com/fr/music/jean-ferrat#music/jean-ferrat


W hołdzie Poecie

Francuski poeta i muzyk Jean Ferrat opuścił nas przed wieloma miesiącami, ale wierni jego twórczości Francuzi nie zaprzestają pielgrzymek na jego grób.

Miasteczko, w którym spędził część swojego twórczego życia stało się miejscem kultu.

Jaką wartością artystyczną wymierzyć jego popularność ? Można uznać go za współczesnego trubadura, któremu udało się świetnie oddadać ducha epoki, w której żył. Podejrzewam, że myślał w obrazach muzycznych,jak niektórym dane jest myśleć, po prostu, przy pomocy obrazów. Jego muzyka jest... jak miękka puchowa kołdra dla słów; ogrzewa je bez wprowadzania ich, w czerwony kolor zbytecznej egzaltacji. I....nade wszystko, rozpoznać się poetą poprzez wiersze Louis'a Aragon'a i podzielić się z nami tym wszystkim - jakie emocjonalne przedsięwzięcie!

Zatem największą wartością artystyczną jego dzieła jest spontaniczność... Ale opisana powyżej wartość artystyczna, krzyżuje się się u poety z tym, co nazwałabym doświadczeniem normalności.

Postaram się wytłumaczyć jak to funkcjonuje na przykładzie prawdziwej historii, która zdarzyła się Pani Simone Veil, tuż po powrocie z obozów koncentracyjnych. Pewnego dnia Pani Simone Veil poszła do fryzjera, żeby ładnie się uczesać. Na jednym z etapów czesania trzeba bylo wsadzić głowę w wielką suszarkę do włosów, z tamtej epoki, która mocno grzała. Po mniej więcej dziesięciu minutach, kiedy jej głowa, w końcu, wysunęła się z aparatu, okazało się, że ucho Pani Simone Veil zostało solidnie poparzone.

Czy uznała ona za normalne to cierpienie ? Czy uznała za anormalny jakikolwiek protest ?

Osoby ciężko doświadczone posiadają zachwiane poczucie normalności. Jedni dają sobie z tym radę, inni nie.

Mając jedenaście lat, Jean Tenenbaum dowiaduje się, że jest Zydem i w tym samym czasie znika mu ojciec, wydany przez Francuskie władze Niemcom. Chłopiec przeżywa wojnę dzięki komunistom z Francuskiego Ruchu Oporu. Rodzina długi czas czekała na powrót ojca z Auschwitz, na próżno.

W tym powojennym okresie mało mówiło się o tych, co przeżyli obozy koncentracyjne, wyzwolona Francja szukała własnego oblicza.

Myślę, że Jean Ferrat musiał usłyszeć kilka opowieści, pochodzących od byłych więźniów obozów zagłady, komunistów, dla których komunizm objawił się jako nośnik nadziei do lepszego świata. Zatem jego własne poczucie « normalności » przybiera formę warstwową i możliwe jest odczucie wszystkiego, poza sentymentem ostatecznej prawdy o sobie i otaczającym nas świecie.

« Te góry są tak piękne »- zdanie, poprzez które poeta informuje nas , że w końcu oparł się o jakąś pewność, która towarzyszyć mu będzie w jego dalszych wyborach. Może sposób w jaki wspominam poetę jest trochę" złożony ", ale napisany jest przez córkę bylych więźniów obozów zagłady. Wychowana zostałam przez nich w komunistycznej Polsce.


strona główna    słowa z Francji

Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.