nagłówek franela - as tłumaczeń technicznych

pozostałe strony : las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ; w hołdzie poecie;seksualna chmuraPierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

Pogadajmy o energii jądrowej - seria artykułów na ten temat.

inne artykuły : energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 5 artykuł 6

4. Energia jądrowa i polityka rynkowa.

Energia jest jak krew, która żywi tkankę społeczną i ekonomiczną. Współczesne społeczeństwo nie może funkcjonować bez rezerw energetycznych.

Ropa naftowa eksploatowana metodami tradycyjnymi nie potrwa długo, a nowe technologie wydobywania jej ze skały łupkowej, poprzez rozbijanie wodą pod ciśnieniem, są bardzo kontrowersyjne. http://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies


Oto nowa bomba, której zasięgu nie umiemy jeszcze przewidzieć.


Nawet jeśli technika okaże się nieagresywna dla otoczenia, pozostaje problem emisji CO2 w atmosferę.


Z pewnością, na dzień dzisiejszy, wszyscy jesteśmy trochę ekologami, w tym sensie, że widzimy jakie skutki ujemne na środowisko (zanieczyszczenie) ma nasza cywilizacja.
Z drugiej strony, współczesna i zglobalizowana ekonomia opiera się na krzywej wzrostu, czyli dwumianie: produkcja - konsumpcja.
Jest jasne, że wszyscy się ścigają, by opanować rynek, samozabezpieczając się poprzez niezwykle różnorodne polityki, co powoduje napięcia i kryzysy.

Po pierwszym kryzysie naftowym świat zdał sobie sprawę na ile niezależność energetyczna jest ważna. Pewne państwa, np. Francja zdecydowały się na rozwój energii jądrowej.

Po katastrofie w Czarnobylu i Fukushimie, opinia publiczna jest coraz bardziej niechętna takiemu rozwiązaniu.

Ruchy antynuklearne i ekologiczne ożywiają się.
Aby zostać wybranymi, władze muszą obiecywać wycofywanie się z energii jądrowej.
Niemcy zdecydowały się na wyjście z energii jądrowej.
Jest jeszcze za wcześnie, aby wysnuć jakiekolwiek wnioski. Jedna rzecz jest pewna, Niemcy nie podwyższyły importu energii elektrycznej ani nie zużyły większej ilości energii kopalnej podczas 2012 roku.
Nie mniej Siemens ocenił na około 1000 miliardów euro wyjście Niemców z ekonomii nuklearnej (adaptacja sieci przesyłowej, rozbieranie i likwidacja urządzeń jądrowych).
Na razie rząd niemiecki ma polityczną wolę zainicjowania w Europie przejścia do energii naturalnych i podpisał ostatnio z Francją porozumienia w sprawie kooperacji nad innowacjami w tej dziedzinie.


Szwecja, która od 30 lat miała zapisane w swojej konstytucji moratorium nie pozwalające na używanie energii jądrowej, ostatnio zmieniła politykę i konstruuje nowy reaktor.


7 lutego 2013 roku Polska Grupa Energetyczna PGE podpisała umowę z WorleyParsons dotyczącą badań wstępnych nad konstrukcją 4 reaktorów (wybór miejsca i możliwości środowiskowe).

Przyszłość energetyczna narodu jest problemem bardzo złożonym. Z jednej strony trzeba przewidzieć koszty, z drugiej wybór narodu - który często jest pod wpływem opinii publicznej.
Wolny rynek jest coraz bardziej obecny w produkcji i rozprowadzaniu energii elektrycznej - powstaje pytanie, czy dostęp do niej jest jeszcze usługą państwową ?
Europa chce stworzyć wolny rynek, bazując się na hipotezie, że konkurencja wyeliminuje zbyt wysokie ceny dla konsumenta.
Zamierzenie niepewne, monopol krajowy zastąpiony zostanie przez monopol rynkowy, zglobalizowany.
Nawet jeśli Europa ma wolę zbudowania wolnego rynku wewnątrz-europejskiego, skończy się na tym, że będą usługi pierwszej potrzeby, ale niekoniecznie dobrej jakości.

Na razie państwo francuskie jest akcjonariuszem EDF SA (odpowiednik PGE SA) na poziomie 84,44 % a państwo polskie posiada 61,89 % kapitału PGE SA.
Pomimo tego, główny operator elektryczności francuskiej, który jest drugim producentem światowym energii jądrowej (407 900GWh w 2010 roku) posiada kapitały na całym świecie, między innymi, w Polsce.
Ostatnio są podejrzenia, że dyrektor EDFu rozpoczął w 2011 roku tajne porozumienia w zakresie kooperacji ze swoim odpowiednikiem chińskim CGNPC (« Le Nouvel Observateur » (27/9/2012)).
Ankieta administracyjna jest w toku, by określić, czy interesy Francji nie zostały naruszone.


Francuska inicjatywa wyposażenia ludności w ogniwa fotowoltaiczne przyniosła straty w wyniku złej jakości paneli słonecznych, ale za to tanich.


Wielonarodowe firmy poszukują bez przerwy i gorączkowo produkcji masowej, i po jak najniższej cenie. W sektorze energetycznym i przede wszystkim w linii jądrowej, produkcja tanim kosztem może być niebezpieczna.
Oto przykład.
W listopadzie 2001 roku dyrektor elektrowni Davis-Besse (Ohio) otrzymał od urzędu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo nuklearne rozkaz zatrzymania reaktora w celu przeprowadzenia bardzo pilnej inspekcji. Ale, powiązany umowami, wynegocjował przedłużenie produkcji.
W 2002 roku inspektorzy powrócili i stwierdzili głębokie (15 cm) pęknięcie poprzez grubość zbiornika osłaniającego. Zbiornik nie puścił dzięki wewnętrznej ściance (5 mm), wygiętej pod ciśnieniem 13,8 MegaPaskali.
Odpowiedzialna za ten stan rzeczy była korozja wywołana kwasem borowym znajdującym się w obwodzie pierwotnym, który wyciekał.
Ogólnie, korozja to zasadniczy problem centrali jądrowej - do stałej kontroli.


Jeszcze jeden przykład.
Francuski Urząd Bezpieczeństwa Nuklearnego (ASN) wymaga od firmy AREVA (ogromne przedsiębiorstwo przemysłu jądrowego), aby przedstawiław końcu, do 20 lutego 2013, spis zawierający czynności i dane dotyczące instalacji pod ciśnieniem, w których przeprowadzana jest operacja przetwarzania odpadów z paliwa jądrowego, pochodzących z całego świata.
Rzeczywiście, fabryka nie dysponowała, dla tego typu instalacji, żadnym dokumentem, gdzie można by znaleźć poświadczenia kontroli, datowanie wypadków, a także listę wykonywanych prac.
Zysk dominuje bezpieczeństwo i przeciwstawia się zdrowemu rozsądkowi.


inne artykuły :

energia jądrowa energia jądrowa artykuł 2 artykuł 3 artykuł 5 artykuł 6

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.